شناسه خبر : 16761

سود خالص هر سهم شرکت گروه مالی و اقتصادی دی در پایان بهمن ماه ۹۹ به ۱۷۰ ریال رسید.

به گزارش چابک آنلاین، این رقم سود خالص هرسهم نسبت به مدت زمان مشابه سال ماقبل از آن  ۹۵ درصد کاهش نشان می دهد.

در این بررسی مشخص شد که  سود خالص شرکت گروه مالی و اقتصادی دی به ۱۷٫۰۴۷ میلیون ریال رسید که البته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸۲ درصد افزایش یافت.

از علیرضا شریفی، محسن امیری، علی دانا و سید جعفر هاشمی به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت گروه مالی و اقتصادی دی یاد می شود.

بانک دی به عنوان سهامدار اصلی شرکت گروه اقتصادی و مالی دی محسوب می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای