شناسه خبر : 16597

به گزارش چابک آنلاین، زیان خالص هر سهم شرکت سامانه کسب و کار فن آوری تجارت شایان در پایان اسفند ماه ۹۹ به ۶۰ ریال رسید.

چابک آنلاین، در این گزارش، زیان خالص شرکت سامانه کسب و کار فن آوری تجارت شایان در پایان اسفند ۹۹ به رقم ۱٫۲۰۹ میلیون ریال رسید.

ازحمید رضا آهنگر نارنج بن، پیمان سنائی و مجید رحمن زاده شاهی به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت سامانه کسب و کار فن آوری تجارت شایان یاد می شود.

بانک تجارت سهامدار اصلی شرکت سامانه کسب و کار فن آوری تجارت شایان محسوب می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای