شناسه خبر : 16595

به گزارش چابک آنلاین، سود خالص هر سهم شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در پایان اسفند ۹۹ به ۱۲۰ ریال رسید.

چابک آنلاین، در این گزارش، سود خالص شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در پایان اسفند ۹۹ به رقم ۲۴٫۰۹۷ میلیون ریال رسید.

بانک کارآفرین سهامدار اصلی شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین محسوب می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای