شناسه خبر : 16594

به گزارش چابک آنلاین، اعضای هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران اصغر زارع نژاد را به عنوان دبیر کل این انجمن انتخاب کردند.

پیش از این محمد هادی موقعی دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران بود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای