شناسه خبر : 16526

هادی نظاری جایگزین حسن طاهری در هیئت مدیره شرکت لیزینگ ایران شد.

به گزارش چابک آنلاین، از علی زارعی، علی اصغر سفری، رضا زردشتی و اصغر زارع نژاد نیگجه به عنوان دیگر اعضای هیئت مدیره شرکت لیزینگ ایران یاد می شود.

بانک تجارت سهامدار اصلی شرکت لیزینگ ایران است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای