شناسه خبر : 16466

ماشااله عظیمی به نمایندگی از صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌های ملی،جایگزین حسین فرزان اصل در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شد.

به گزارش چابک آنلاین، حسین فرزان اصل از سال 1392 در جمع هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی حضور داشت.

ازفرهاد زرگری، امیر تقی خان تجریشی و بابک سعیدی بعنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی یاد‌ می‌شود.

درحال حاضر شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا نماینده‌ای برای حضور در هیات مدیره سرمایه گذاری گروه توسعه ملی معرفی نکرده است.

بیش از 63 درصد سهام سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در اختیار بانک ملی است و نزدیک به 15 درصد سهام این شرکت هم در اختیارصندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها قرار دارد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای