شناسه خبر : 16043

حمید دیانت پی به‌عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین انتخاب و جایگزین حمیدرضا احمدی شد.

به گزارش چابک آنلاین، او به نمایندگی از سازه‌های نوین کرت در جمع هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین حضور داشت. 

ازدیانت پی، به عنوان عضوهیات مدیره شرکت تامین سرمایه نوین و عضو هیات مدیره  شرکت ایران ارقام هم یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای