شناسه خبر : 15517

محمدولی علاءالدینی به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه راهبرد مالی آرمان فردا و علی فریمان به نمایندگی از سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی به هیات مدیره شرکت نیرو ترانس پیوستند.

به گزارش چابک آنلاین، از شهرام حیدری، محمدهادی حاجی سیدتقیا و عبدالرسول پیش آهنگ به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت نیرو ترانس یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای