شناسه خبر : 15367

براساس آخرین مجمع عمومی عادی شرکت صنایع پتروشیمی گلستان اعضای جدید هیات مدیره این شرکت انتخاب شدند.

به گزارش چابک آنلاین، سعید امیدی، زهره متکی، محمدعلی سلطانی، الطفات کامیاب و سیدعلی اکبر نصرتی به عنوان اعضای جدید هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی گلستان معرفی شدند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای