شناسه خبر : 15334

حسین مولوی به نمایندگی از آستان قدس رضوی و احمد هراتی به نمایندگی از سازمان اقتصادی رضوی به جمع هیات مدیره شرکت قند تربت حیدریه اضافه شدند.

به گزارش چابک آنلاین، از علی شادمان، علی اکبر جعفری خطایلو و سیدعلی برین به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت قند تربت حیدریه یاد می‌شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای