شناسه خبر : 15051

ابراهیم یاسری به نمایندگی از شرکت بازرگانی پتروشیمی، محمدحسن فامیلی به نمایندگی از طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی ومحمدصادق فروغی بزرگ به نمایندگی از توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان به هیات مدیره شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی پیوستند.

به گزارش چابک آنلاین، علی امینیان و احمد جلیلیان فرد در هیات مدیره شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی ماندگار شدند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای