شناسه خبر : 14852

مجید محمدزاده به نمایندگی از شرکت بهارستان آسایش، مهران آقائی به نمایندگی از محب مهر سلامت پارس، محمدابراهیم معراج به نمایندگی از محب گردشگری سلامت ایرانیان و صابر مسعودی به نمایندگی از گسترش فناوری عمران زیست به هیات مدیره شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین توسکا پیوستند.

به گزارش چابک آنلاین، همچنین مجید قمی به نمایندگی از امساک کهریزک جایگزین امیرحسین بروجردیان هیات مدیره شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین توسکا شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای