شناسه خبر : 14819

علیرضا امین زاده به نمایندگی از شرکت مبدل خودروی پاک به جمع هیات مدیره شرکت الکتریک خودرو شرق اضافه شد.

به گزارش چابک آنلاین، از سعید هادی زاده زرگر، محمدرضا شبانی، سیدعلی جعفری و امیررضا کشه فراهانی به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت الکتریک خودرو شرق یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای