شناسه خبر : 14675

سعید فایقی به نمایندگی از بانک صنعت و معدن به جمع هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند بازگشت و جایگزین سیدجواد تقوی سبزواری شد.

به گزارش چابک آنلاین، قاسم تندرو به نمایندگی از لیزینگ صنعت و معدن وهادی فرج اله اصفهانی به نمایندگی از گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران به هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند پیوستند.

عباسعلی ارجمندی به نمایندگی از سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران در هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند ماندگار شد و کرسی نماینده شرکت آتیه الوند صنعت و معدن در هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند خالی شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای