شناسه خبر : 14658

اعضای هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توسعه معادن وصنایع معدنی خاورمیانه ماندگار شدند.

به گزارش چابک آنلاین، از قرار معلوم بهرام سبحانی، علی اصغر پورمند، مجید قاسمی، رضا اشرف سمنانی و علی پالیزدار در هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توسعه معادن وصنایع معدنی خاورمیانه ماندگار شدند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای