شناسه خبر : 14591

علی کشوری شاد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان، بهزاد درگاهی به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان و مجتبی مالی به نمایندگی از بانک تجارت به هیات مدیره شرکت کارت اعتباری ایران کیش پیوستند.

به گزارش چابک آنلاین، سیدعباس نوربخش به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی و خدامراد بزرگ چمی به نمایندگی از بانک سپه در جمع هیات مدیره شرکت کارت اعتباری ایران کیش ماندگار شدند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای