شناسه خبر : 14533

عباس کفاش طهرانی به نمایندگی از گروه گسترش نفت و گاز پارسیان و محمدرضا محسنی به نمایندگی از شرکت بازرگانی پتروشیمی به جمع هیات مدیره شرکت پتروشیمی پردیس پیوستند.

به گزارش چابک آنلاین، همچنین حمیدرضا نبی زاده گنگرج به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان و جمشید محمدی به نمایندگی از بازرگانی و تجارت هامون سپاهان به هیات مدیره شرکت پتروشیمی پردیس اضافه شدند.

غلامرضا جمشیدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر در هیات مدیره شرکت پتروشیمی پردیس ماندگار شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای