شناسه خبر : 14355

مرتضی یوسفی به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری تدبیر به جمع هیات مدیره شرکت نفت پارس پیوست.

به گزارش چابک آنلاین، از علی کرامتی، حمیدرضا خلیلی، مهرداد کارگری و بهزاد نجارنژاداصل به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت نفت پارس یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای