شناسه خبر : 14293

سیامک معارفی به نمایندگی از مرکز تحقیقات ونواوری صنایع خودرو سایپا، داریوش گل محمدی به نمایندگی از بازرگانی سایپا یدک و جلال نیک نام به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا به جمع هیات مدیره شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا اضافه شدند.

به گزارش چابک آنلاین، علیرضا وظیفه به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا و رضا صحراکاران به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار در هیات مدیره شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا ماندگار شدند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای