شناسه خبر : 14278

سید رامین نیکو به نمایندگی از شرکت باما و ابوالفضل صالح آبادی به نمایندگی از شرکت صنعتی آراسته معدن به جمع هیات مدیره شرکت ذوب روی اصفهان اضافه شدند.

به گزارش چابک آنلاین، محمدرضا یحیی آبادی، حسن اسلامی قانع و عبدالله پیمان تیموری نیا در هیات مدیره شرکت ذوب روی اصفهان ماندگار شدند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای