شناسه خبر : 14275

سعید قاسمی به نمایندگی از شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیر آهنی جایگزین علی نصیری در هیات مدیره شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شد.

به گزارش چابک آنلاین، ناصر هاشمی طاهری به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران و محمدرضا زمانی نوکابادی به نمایندگی ازشرکت فرآوری مواد معدنی ایران به جمع هیات مدیره شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود اضافه شدند.

 مهدی موحدنیا و محمود علی محمدی در جمع هیات مدیره شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود ماندگار شدند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای