شناسه خبر : 14214

اختصاصی چابک آنلاین؛

فرهاد تقوامنش به نمایندگی از سرمایه‌گذاری تجاری شستان مجتبی کمیلی در هیات مدیره شرکت توکا ریل شد.

به گزارش چابک آنلاین، از عبدالرضا جمالی، محسن سعیدبخش، محمد مدرس و جواد نیلی احمدآبادی به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت توکا ریل یاد می شود.

شرکت توکا ریل در زمینه حمل و نقل ریلی بار فعالیت می کند و حدود 30 درصد مواد معدنی کل کشور توسط شرکت توکاریل و شرکت های زیر مجموعه آن حمل می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای