شناسه خبر : 14204

مهرداد پناهی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان جایگزین قاسم نجفی و حسن بیک محمدلو به نمایندگی از شرکت سیمان شمال جایگزین بهنام علیخانی در ترکیب هیات مدیره شرکت سیمان قاین شدند.

به گزارش چابک آنلاین، علی رضا اکبری مطلق، سیدسجاد ابراهیمی راد و جعفر گرجی در ترکیب هیات مدیره شرکت سیمان قاین ماندگار شدند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای