شناسه خبر : 14203

صمداله شکری به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا جایگزین محمد عظیمی شد و جمع هیات مدیره شرکت کارخانجات پلاسکوکار سایپا پیوست.

به گزارش چابک آنلاین، از محمد میوه چی، محمدرضا آرام، امیررضا نخعی و فریبرز رستم زاده به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت کارخانجات پلاسکوکار سایپا یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای