شناسه خبر : 14185

اسماعیل چمنی که به نمایندگی از شرکت سهام عدالت شهرستان تبریز در جمع هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی حضور دارد به عنوان سرپرست این شرکت انتخاب شد.

به گزارش چابک آنلاین، از علیرضا شامی زاده، بهزاد حسینیان، جهانگیر جهان بخش و داود رضائی به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی یاد می شود.

شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی به منظور حمایت، تسهیل و تسریع در سرمایه‌گذاری در این استان تشکیل شده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای