شناسه خبر : 14160

مجید حسینی به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا و سیدرضا حسینی به نمایندگی از بازرگانی سایپا یدک به جمع هیات مدیره شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا پیوستند.

به گزارش چابک آنلاین، همچنین حمید شهیاز به نمایندگی از سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار و یوسف ندیلی به نمایندگی از مرکز تحقیقات ونواوری صنایع خودرو سایپا نیز، به جمع هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سایپا اضافه شدند.

کامران کریمی که به نمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا در جمع هیات مدیره شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا حضور دارد، به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل در این شرکت ماندگار شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای