شناسه خبر : 14156

سیدعلی اکبر طاهری اطاقسرا، به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز جایگزین داود عباسی شد و به هیات مدیره شرکت ایران ترانسفو اضافه شد.

به گزارش چابک آنلاین، از سهندعلی فلاحی، یعقوب کارگرزاده، بهزاد ظهیری و علی همتی به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت ایران ترانسفو یاد می شود.

شرکت ایران ترانسفو در زمینه طراحی و تولید انواع ترانسوفورماتورهای کوچک و ترانسوفورماتورهای بزرگ قدرت فعالیت می کند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای