شناسه خبر : 13749

به گزارش چابک آنلاین، ناصر امیدواری به نمایندگی از سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره به شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار پیوست.

نعیم جهانگیر به نمایندگی از بین الملل ساختمان وصنعت ملی و سیدحسام الدین سعیدی به نمایندگی از مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر به جمع هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار اضافه شدند. 

ابوالفضل علی مراد و مریم رستمی درجمع هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار ماندگار شدند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای