شناسه خبر : 13457

مجید معینی صفا،به نمایندگی از شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان به عنوان مدیرعامل و عضوهیات مدیره به شرکت قند بیستون پیوست.

به گزارش چابک آنلاین، از سعید نوری،ابراهیم دهقان پیر،مصطفی علی حسینی ،بهرام رمضانی، غلامرضا کاظمی ورضا بهاری به عنوان دیگر  اعضای هیات مدیره شرکت قند بیستون یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای