شناسه خبر : 13453

محمود وحدار، به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر جایگزین سیدمحمد سمیعی کاشی شد و حسین طایفی نصرآبادی نیز به نمایندگی از شرکت بازرگانی مهر مینای کیش به جمع هیات مدیره شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن پیوست.

به گزارش چابک آنلاین، سیدقاسم هاشمی راد، محمد عنایت شعار و حمیدرضا ترقی در هیات مدیره شرکت مهندسی  ساختمان و تاسیسات راه آهن ماندگار شدند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای