شناسه خبر : 13204

امیرمحمد بابائی به نمایندگی از خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان جایگزین شهرام اسکندری دهکردی در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری بوعلی شد.

به گزارش چابک آنلاین، از حمید محمودی، سعید باقرزاده چچکلوی منصور، بهروز امیدعلی و سیدابوالقاسم حسینی به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری بوعلی یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای