شناسه خبر : 12969

فرشته تکسیبی به نمایندگی از سرمایه گذاری ملی ایران و مهدی محمدی به نمایندگی از پیوند تجارت آتیه ایرانیان به جمع هیات مدیره شرکت بهنوش ایران اضافه شدند.

به گزارش چابک آنلاین، همچنین نبی اله مجد به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، محسن طالع زاری به نمایندگی از مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا و محمدمهدی برقراری به نمایندگی از مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا در جمع هیات مدیره شرکت بهنوش ایران ماندگار شدند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای