شناسه خبر : 12936

شهرام واحدی به نمایندگی از سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران جایگزین حمید آرام بن یار و مهدی آزادواری به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر جایگزین کورش عبدلی شدند.

به گزارش چابک آنلاین، درحال حاضر امیرفرشاد هوشمندی راد، سیدمهدی آستانی و طاهره ملائی دیگر اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران هستند.

همچنین، مهدی آزادواری مدیر عامل این شرکت شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای