شناسه خبر : 12508

فریبرزگردانی نژاد به نمایندگی از سرمایه گستر سهند جایگزین جمشید سبزکار در هیات‌مدیره شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران شد.

چابک آنلاین، در حال حاضر مصطفی پارسا، محمد تقی جوینده، علی احمدی و محسن سال مه دیگر اعضای هیات مدیره شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران هستند.

شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران اولین و قدیمی ترین شرکت ایرانی با ماهیت مستقل و ملی در حوزه بازرسی فنی است و خدمات ساماندهی 25 شعبه استانی و گمرکات در داخل کشور و 7 شعبه خارجی در کشورهای آلمان ، ترکیه ، امارات متحده عربی ، چین (شانگهای و پکن ) ، ژاپن و روسیه را ارائه می کند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای