شناسه خبر : 12505

جواد نجم الدین به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به جمع اعضای هیات مدیره موتوژن پیوست.

چابک آنلاین، همچنین کاظم امانی قدیم به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آذر و طاهر رحیمی به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر به جمع هیات مدیره موتوژن پیوستند.

پیمان اخوان به نمایندگی از شرکت صنعتی بازرگانی غدیر در هیات مدیره موتوژن ماندگار شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای