شناسه خبر : 12139

هزینه‌های مرتبط با سلامت و درمان، از جمله هزینه‌هایی روتین در سبد خانوار است. چه هزینه‌هایی که برای بررسی وضعیت سلامتی به صورت دوره‌ای انجام می‌دهیم، چه هزینه‌هایی که هنگام بروز مسئله پزشکی مجبور به پرداخت آن‌ها هستیم. خصوصیت این هزینه‌ها که اصطلاحاً به هزینه‌های درمان معروف هستند، این است که معمولاً غیر قابل پیش بینی هستند. چه از نظر زمانی، چه از نظر میزان مبلغ هزینه مورد نیاز.

به گزارش چابک آنلاین، بنابراین گزینه پس انداز برای پرداخت هزینه های درمان و پزشکی، کمی پر ریسک بوده و امکان دارد که هزینه های احتمالی، به مراتب بیشتر از پس انداز ما باشد. به همین خاطر در تمام کشورها، بیمه درمان به عنوان یکی از نیاز های اصلی یک خانواده نام برده می شود. با بیمه درمان است که می توانیم خیال خود را از بابت هزینه های درمان راحت کرده و در مواقع بیماری، فقط روی بهبود متمرکز شویم. و با استرس کمتر روند درمانی را طی کنیم.

اما بیمه های درمان به دو نوع هستند:

بیمه درمان پایه یا اجباری: این نوع بیمه ها که تحت عنوان دفترچه بیمه درمانی شناخته می شوند، در حال حاضر در قالب هایی نظیر سازمان تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح، بیمه های درمانی بانکها، سازمان بیمه سلامت ایرانیان، و ... ارائه می شوند. همانطور که از اسم این بیمه ها پیداست، به عنوان کمک های درمان حداقلی شناخته می شوند و بیشتر در مراکز درمانی و بیمارستان های دولتی کاربرد دارند. البته پوشش درمانی این بیمه ها معمولاً محدود بوده و بسیاری از داروها را هم تحت پوشش قرار نمی دهند. بنابراین در صورتی که فقط از دفترچه بیمه پایه استفاده می کنید، باید بدانید که در هر مرحله از درمان معمولاً بخشی قابل توجه از هزینه ها را می بایست خودتان پرداخت نمایید.

بیمه تکمیلی درمان: همانطور که در بالا گفته شد، استفاده از دفترچه بیمه پایه اجباری به تنهایی جوابگوی هزینه های درمان نیست. از طرفی، طیف گسترده ای از خدمات خصوصی هم هستند که می توانند روند بهبودی بیمار را تسریع بخشند و درمان را اطمینان بخش کنند. این خدمات خارج از تعهدات بیمه های درمان اجباری پایه هستند. بنابراین استفاده از یک نوع بیمه دیگری که بتواند کلیه هزینه ها را پوشش دهد را ایجاب می کند. یکی از بیمه هایی که در این زمینه کاربرد بسیاری دارد و توسط شرکت های بیمه بازرگانی ارائه می شود، بیمه تکمیلی درمان است. این بیمه نامه به دو صورت گروهی و انفرادی عرضه می شود.

بیمه تکمیلی درمان گروهی به شرکت ها و سازمان هایی که عقد قرارداد گروهی با شرکت بیمه داشته باشند ارائه می شود. و تعهدات آن معمولاً بر اساس درخواست شرکت یا سازمان بیمه گذار تعیین می شود.

بیمه تکمیلی درمان انفرادی مدتی است که توسط شرکت های بیمه ارائه می شود، و این قابلیت را برای خانواده ها ایجاد کرده است که بتوانند از خدمات بیمه تکمیلی در خانواده خود استفاده کنند. استفاده از بیمه تکمیلی انفرادی، این قابلیت را دارد که شخص بتواند حتی بدون داشتن بیمه پایه، از خدمات درمان استفاده کند و نگران هزینه های آن نباشد. بیمه سامان یکی از شرکت هایی است که بیمه درمان را به صورت انفرادی و خانواده ارائه می کند. در بیمه تکمیلی سامان، شما می توانید با انتخاب یکی از طرح ها، از خدماتی نظیر پرداخت هزینه های بستری در بیمارستان، عمل جراحی، خدمات پاراکلینیکی و تشخیصی، خدمات دندانپزشکی، ویزیت و دارو، عیوب انکساری چشم و خدمات آزمایشگاه بهره مند شوید.

بنابراین گزینه پس انداز برای پرداخت هزینه های درمان و پزشکی، کمی پر ریسک بوده و امکان دارد که هزینه های احتمالی، به مراتب بیشتر از پس انداز ما باشد. به همین خاطر در تمام کشورها، بیمه درمان به عنوان یکی از نیاز های اصلی یک خانواده نام برده می شود. با بیمه درمان است که می توانیم خیال خود را از بابت هزینه های درمان راحت کرده و در مواقع بیماری، فقط روی بهبود متمرکز شویم. و با استرس کمتر روند درمانی را طی کنیم.

اما بیمه های درمان به دو نوع هستند:

بیمه درمان پایه یا اجباری: این نوع بیمه ها که تحت عنوان دفترچه بیمه درمانی شناخته می شوند، در حال حاضر در قالب هایی نظیر سازمان تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح، بیمه های درمانی بانکها، سازمان بیمه سلامت ایرانیان، و ... ارائه می شوند. همانطور که از اسم این بیمه ها پیداست، به عنوان کمک های درمان حداقلی شناخته می شوند و بیشتر در مراکز درمانی و بیمارستان های دولتی کاربرد دارند. البته پوشش درمانی این بیمه ها معمولاً محدود بوده و بسیاری از داروها را هم تحت پوشش قرار نمی دهند. بنابراین در صورتی که فقط از دفترچه بیمه پایه استفاده می کنید، باید بدانید که در هر مرحله از درمان معمولاً بخشی قابل توجه از هزینه ها را می بایست خودتان پرداخت نمایید.

بیمه تکمیلی درمان: همانطور که در بالا گفته شد، استفاده از دفترچه بیمه پایه اجباری به تنهایی جوابگوی هزینه های درمان نیست. از طرفی، طیف گسترده ای از خدمات خصوصی هم هستند که می توانند روند بهبودی بیمار را تسریع بخشند و درمان را اطمینان بخش کنند. این خدمات خارج از تعهدات بیمه های درمان اجباری پایه هستند. بنابراین استفاده از یک نوع بیمه دیگری که بتواند کلیه هزینه ها را پوشش دهد را ایجاب می کند. یکی از بیمه هایی که در این زمینه کاربرد بسیاری دارد و توسط شرکت های بیمه بازرگانی ارائه می شود، بیمه تکمیلی درمان است. این بیمه نامه به دو صورت گروهی و انفرادی عرضه می شود.

بیمه تکمیلی درمان گروهی به شرکت ها و سازمان هایی که عقد قرارداد گروهی با شرکت بیمه داشته باشند ارائه می شود. و تعهدات آن معمولاً بر اساس درخواست شرکت یا سازمان بیمه گذار تعیین می شود.

بیمه تکمیلی درمان انفرادی مدتی است که توسط شرکت های بیمه ارائه می شود، و این قابلیت را برای خانواده ها ایجاد کرده است که بتوانند از خدمات بیمه تکمیلی در خانواده خود استفاده کنند. استفاده از بیمه تکمیلی انفرادی، این قابلیت را دارد که شخص بتواند حتی بدون داشتن بیمه پایه، از خدمات درمان استفاده کند و نگران هزینه های آن نباشد. بیمه سامان یکی از شرکت هایی است که بیمه درمان را به صورت انفرادی و خانواده ارائه می کند. در بیمه تکمیلی سامان، شما می توانید با انتخاب یکی از طرح ها، از خدماتی نظیر پرداخت هزینه های بستری در بیمارستان، عمل جراحی، خدمات پاراکلینیکی و تشخیصی، خدمات دندانپزشکی، ویزیت و دارو، عیوب انکساری چشم و خدمات آزمایشگاه بهره مند شوید.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای