شناسه خبر : 11965

" سیدابوتراب فاضل" به نمایندگی از شرکت آزادراه امیرکبیر جایگزین "منصور حقیقت پور" و "حجت اله اسماعیلی" به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری جایگزین "مصطفی امید قائمی" به جمع هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری پیوستند.

به گزارش چابک آنلاین، محمدرضا رستمی، احمد صیفی کاران و محمد مهدی نواب مطلق در جمع هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ماندگار شدند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای