شناسه خبر : 11943

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

گزارش ها حاکی از آن است که "عباس ملکی طهرانی" به نمایندگی از تام ایران خودرو جایگزین "هادی اویارحسین" در ترکیب هیات مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شد.

به گزارش چابک آنلاین، همچنین حمید مرادی به نمایندگی از ایران خودرو خراسان جایگزین علی مصریان، و غلامحسین زارع نژادینگجه به نمایندگی از مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو جایگزین مهدی مونسان شد.

علیرضا کمیزی به نمایندگی از شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو در جمع هیات مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو ماندگار شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای