شناسه خبر : 11815

علیرضا نبئی به نمایندگی از شرکت صنایع آذرآب جایگزین امیر عابدی در هیات مدیره شرکت گسترش صنایع انرژی آذرآب شد.

به گزارش چابک آنلاین، همچنین سید علیرضا تقوی به نمایندگی از توسعه صنعت انرژی ستاره تدبیر پارس جایگزین احمد رستمی در هیات مدیره شرکت گسترش صنایع انرژی آذرآب شد.

امید باباخانی، مسیح اله سلطانی و غلامحسین مصدق در هیات مدیره شرکت گسترش صنایع انرژی آذرآب ماندگار شدند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای