شناسه خبر : 11635

محمدحسین رزاقی به عنوان سرپرست شرکت نفت ایرانول معرفی و جایگزین عیسی اسحاقی شد.

به گزراش چابک آنلاین، احسان مجتهدی، محمد قاسمی همدان، سید شهاب عظیمی پور  و محمدحسین رزاقی نیز به عنوان اعضای جدید، به هیات مدیره شرکت نفت ایرانول پیوستند.

در حال حاضر، محمد حسین رزاقی، احسان مجتهدی، محمد قاسمی همدان و سید شهاب عظیمی پور در ترکیب هیات مدیره این شرکت حضور دارند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای