شناسه خبر : 11622

امیرفرشادهوشمندی راد به نمایندگی به پخش و کورش عبدلی به نمایندگی از توسعه صنایع بهشهر، به هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران پیوستند.

به گزارش چابک آنلاین، همچنین حمید آرام بن یار، سید مهدی آستانی و طاهره ملایی در شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران ماندگار شدند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای