شناسه خبر : 11614

محمود شهراسبی به عنوان مدیرعامل و نایب رییس جدید هیات مدیره شرکت قند نیشابور انتخاب و جایگزین علیرضا محمودی شد.

به گزارش چابک آنلاین، بیژن ربیعی و سید امین مطوری نیز به ترتیب، به عنوان نمایندگان شرکت های توسعه صنایع بهشر و  سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به ترکیب هیات مدیره این شرکت پیوستند.

در حال حاضر اعضای هیات مدیره شرکت قند نیشابور را افرادی چون بیژن ربیعی، سید امین مطوری، حسین صفری، محمود شهراسبی و مقداد بابائی تشکیل می دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای