شناسه خبر : 11576

مرتضی الهی دوست به نمایندگی از شرکت سیمان شرق جایگزین عباسعلی معینیان شد و به هیات مدیره شرکت سیمان سپاهان پیوست.

به گزارش چابک آنلاین، رضا نیک پور، علی اصغر صادقی علویجه، جعفر موذنی و محمدرضا سلیمیان در هیات مدیره شرکت سیمان سپاهان ماندگار شدند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای