شناسه خبر : 11574

مجید یاسری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به هیات مدیره شرکت شکر پیوست.

به گزارش چابک آنلاین، همچنین وحید برزگریارمحمدی به نمایندگی از شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین جایگزین مرتضی آریان و غلامرضا کمیجانی به نمایندگی از شرکت پاکسان جایگزین ابوالفضل جنتی مشکانی در هیات مدیره شرکت شکر شدند.

حسین حکیمی نماینده شرکت قند نیشابور نیز، در هیات مدیره شرکت شکر ماندگار شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای