شناسه خبر : 9856

به گزارش چابک‌آنلاین، دراین ابلاغیه محمدکریمی ضمن تبریک سمت مذکور به نیما نوراللهی اظهارداشت: به موجب این حکم به ریاست کمیسیون حقوقی منصوب می‌شوید تا براساس آیین نامه مربوطه و با تعامل و همکاری اعضای محترم، اقدامات لازم معمول و مراتب را به این سندیکا منعکس فرمائید. امید است با اتکال به الطاف الهی در انجام وظایف و مسئولیت‌های محوله موفق و مؤید باشید.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای