شناسه خبر : 9768

به گزارش چابک‌آنلاین،  بارافکن مدیر شعبه اهواز در این دیدار ضمن تاکید بر تسریع پرداخت خسارت های درمان، گفت: رسالت بیمه سرمد در جهت پرداخت سریع خسارت به زیاندیده است، بر همین اساس، مدت زمان پرداخت خسارت به بیمه گذاران بانک صادرات استان خوزستان، از زمان تحویل مدارک، حداکثر تا سه روز کاری پرداخت می گردد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای