شناسه خبر : 9706

به گزارش چابک‌آنلاین، چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد آینده پژوهی ارزش های اجتماعی و همچنین مراسم اعطای چهارمین جایزه مسئولیت ‌اجتماعی مدیریت، در تاریخ ۱و۲ بهمن، با حمایت انجمن مدیریت ایران در دانشگاه خاتم برگزار شد.

بر اساس گزارش ها، تقدیرنامه کنفرانس ملی فرهنگ ‌سازمانی با رویکرد آینده پژوهی ارزش های اجتماعی به شرکت بیمه پاسارگاد اعطا شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای