شناسه خبر : 9680

به گزارش چابک‌آنلاین، بررسی ها نشان می دهد که پروژه در جریان تکمیل بلوک یک بام چالوس (شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال) فاقد پوشش بیمه تمام خطر بوده و تنها از پوشش بیمه ای آتش سوزی برخوردار است.!

در این بررسی مشخص شده که دارایی های ثابت مشهود آسیب‌پذیر پروژه در جریان تکمیل بلوک یک بام چالوس(شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال) شامل، ساختمان، ماشین آلات، تجهیزات، اثاثیه و منصوبات در مقابل خطرات ناشی از حریق و انفجار از پوشش بیمه ای کافی آتش سوزی و زلزله برخوردار نیستند.!
ارسال نظر

خدمات بیمه ای