شناسه خبر : 9385

به گزارش چابک‌آنلاین، دانیال پولادوند مدیر استان در این مراسم گفت: افرادی که در بخش‌های مختلف گردشگری و صنایع دستی فعالیت دارند، می‌توانند با عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر، چرخه کارآفرینی و اشتغال این بخش را تکمیل نموده و امنیت اجتماعی و شغلی را برای خودشان و کارگران زیرمجموعه خود به ارمغان آورند.

وی از اهمیت پوشش بیمه اجتماعی و بازنشستگی برای اقشار جامعه در ایام پیری و ازکارافتادگی سخن گفت و تصریح کرد: در حال حاضر دو برابر حق بیمه ای را که یک بیمه شده برای بیمه شدن در صندوق پرداخت می کند را دولت می پردازد و این مبلغ، کمکی است که دولت برای بیمه شدن روستائیان و عشایر در نظر گرفته است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای