شناسه خبر : 9380

به گزارش چابک آنلاین، شرکت بیمه سامان از تمامی سهامداران خود و نمایندگان آنها دعوت کرده است برای تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه در مجمع این شرکت حضور پیدا کنند.

سرمایه ثبت شده شرکت بیمه سامان 150 میلیارد تومان است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای